Energia Lecha
puszkaEL.jpg
wodaEL.jpg

Jest to napój energetyczny i woda źródlana produkowane na zlecenie KKS Lech Poznań. Całość dochodu trafia do klubu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License