Fanatyczny Doping

Fanatyczny doping niesie głośno się,
to kibole z Kotła co wspierają zawsze Cię,
a za barwy Lecha my oddamy życie swe,
bo jesteśmy z Tobą i na dobre i na złe.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License